Wedding Idea

WEDDING RING
Size 3.5 (prefer 3mm)
Blue Nile Class wedding ring

b418183554d7a33f58ef4f0d2b057635  5b6211864b742b1cf397fc4a98a3bd10

 

ELOPEMENT ANNOUNCE
An elopement by definition is when the two of you jet off to get married privately, and then tell everyone after.

Example 1:
“Mr. & Mrs. X would like to announce their nuptials!

We decided that the stress and hullabaloo of planning a wedding was taking away from the love and joy we feel. So we decided to have a small, intimate ceremony for just us.

Thank you to all who love and support us,

Love Mr. & Mrs. X”

Example 2:
“We’re married” or “We eloped”

Postcard announce 

Zazzle Postcard 

 

WEDDING VOWS

Traditional Vows:
“I take you to be my wife/husband, to have and to hold from this day forward; for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death us do part”

Em chọn anh là chồng và là người cùng em đi qua mọi điều trong cuộc sống từ hôm nay trở về sau; trong nghèo khó, trong giàu sang, trong ốm đau và khỏe manh, sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau cho tới khi cái chết chia lìa

Vietnamese vows in Church:
XXX – name, saint patron first, then last, then middle, then first
In this case, “anh” refers to groom, “em” refers to bride.

Groom: “Anh XXX, nhận em XXX làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh”

Bride: “Em XXX, nhận anh XXX làm chồng và hứa sẽ giữa lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em”

The ring exchange vows:

Groom: Em XXX xin em hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của anh nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

Bride: Anh XXX xin anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em nhân Danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần

 

WEDDING INFORMATION

Tử vi: Chọn Ngày Cưới; Xem Tuổi Sinh Con;

Austin Wedding: Elope in Austin;

Sacramento Wedding: Tan Wedding;

Sacramento City Hall: Marriage License; Online Application; youtube clip;

Drive thru Las Vegas Wedding: Funky Fresh Drive;

San Francisco City Hall: Info; Tip; SF VideoGrapher: IQ, Silvertie, CalMax,

Advertisements
Wedding Idea

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s